Enjoy faster and better
experience on App!

31/07/2021
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง(สัญญาจ้าง 1ปี)

Logistic Officer
FrieslandCampina Public Co., Ltd.
Beverages/Food/Restaurant
Bangkok (Donmuang, Dindaeng, Laksi, Bangkhen)
Duties & Responsibilities
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ:
1. ทำรายงานการควบคุมเอกสารต่างๆ จากทางขนส่งที่จัดส่งให้ เพื่อทำการส่งต่อให้กับทางบัญชีและการเงิน โดยเน้นตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแม่นยำ
2. ควบคุมและตรวจสอบ ข้อมูลในเอกสาร เพื่อความถูกต้องของเอกสารที่ทางขนส่งจัดส่งให้ เป็นเอกสารที่จัดส่งทาง mail (Goods Reject)
3. รวบรวมเอกสาร CN และสรุปปัญหา การขาดส่งสินค้าของบริษัทขนส่ง เพื่อแจ้งสรุปกับบัญชีในการปรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง
4. ตรวจสอบเอกสาร INVOICE ที่ส่งคืนมาจากบัญชี กับเอกสารปรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง ก่อนนำส่งเอกสารไปที่ MDC เพื่อทำการปรับค่าเสียหายต่อไป
5. รวบรวมเอกสารใบจ้างหนี้ค่าขนส่งจากบริษัทรับจ้างขนส่งเพื่อส่งต่อให้หัวหน้างานในการอนุมัติ
6. ตรวจสอบจำนวน CN ที่ลูกค้า (เซเว่นต์ กับโลตัส) เทียบกับข้อมูลในใบกำกับภาษี เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนเอกสาร CN ที่ลูกค้าส่งให้
7. สรุปข้มูล CN และจัดทำเป็นรายงานโดยส่งให้หัวหน้างานตรวจอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง
8. ควบคุมมลภาวะ และตระหนักถึงอันตราย เพื่อไม่ให้เกิดการปวดเจ็บและเจ็บป่วยในการปฎิบัติงาน
9. ทำการระงับเหตุในกรณีฉุกเฉินเบื้องต้นต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
10. การปฏิบัติตามกฏข้อบังคับและข้อกำหนดของระบบคุณภาพ, ระบบความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการการป้องกันความปลอดภัยอาหาร
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualification

วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี

สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น MS Office 

ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

*ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.*

 

Basic qualification
Type of job : Contract/Temp
Quantity : 1 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : 12,000 - 15,000 baht/Month
Experience : 0 - 1 year
Location : Bangkok (Donmuang, Dindaeng, Laksi, Bangkhen)
Education : Diploma of Vocational Education or higher
About company

Foremost Thailand is an affiliate of Friesland Foods in The Netherlands. Friesland Foods has strong brands in West and Central Europe, the Middle East, West Africa and Southeast Asia.  We have over 16,000 employees in more than 20 countries.  Our core values; reliable, dedicated and vital characterise our way to doing the business.  For Thailand, we have been here since 1967.  According to our business performance, Foremost Thailand is classified as number one in RTD (Ready to Drink) in Dairy business.  We’re offering a job opportunity for potential candidates who would like to pursue a career with us.

 
Company's information
Company background
Name of Company :
FrieslandCampina Public Co., Ltd.
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
Company's mission
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

We aim to create added value. In nutrition, for nature and for people. For young and old, consumers, customers and society as a whole. And also for the owners of the company: the member dairy farmers of FrieslandCampina.


FrieslandCampina’s purpose is 'Nourishing by Nature'. It stands for better nutrition for the world, a good living for our farmers, now and for generations to come. We have a rich history of collaboration, innovation and sustainability.

Human Resources Policy
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน

We’re in Consumer Dairy.


Dairy products make up an important part of the daily diets of large population groups around the world. Also for our professional customers, we produce a broad range of products for chefs, bakeries and pasty cooks. Frisian Flag, Campina, Landliebe, Debic, Lattiz, Rainbow, Dutch Lady, Alaska, Foremost and many more leading brands.

Contact info and map
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
FrieslandCampina Public Co., Ltd.
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources
Contact person : Human Resources
Address : Head Office: 388 S.P. Bldg. 5th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Phone number : 0-2620-1900
Fax : 0-2620-1988
View more jobs at FrieslandCampina Public Co., Ltd.