Enjoy faster and better
experience on App!

27/01/2020
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (สถาปนิก)

Architecture
The Viriyah Insurance Co., Ltd.
Insurance
Bangkok (Dindaeng)
Duties & Responsibilities
1.งานออกแบบอาคารใหม่ และปรับปรุงต่อเติมอาคารเดิม
2.งานเขียนแบบก่อสร้างอาคาร และเขียนแบบขยายต่างๆ
3.งานตรวจงานการก่อสร้าง

Qualification
- เพศชาย / หญิง 
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีใบประกอบวิชาชีพอย่างน้อยระดับภาคีสถาปนิก
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD, SKETCH UP, 3D, PHOTOSHOP ได้ 
- มีประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 3-5 ปี เช่น งานออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
- หากมีประสบการณ์งานออกแบบ เขียนแบบ ประเภทงานปรับปรุงอาคาร งาน Facade อาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (รัชดาภิเษก) 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 3 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : 20,000 - 30,000 baht/Month
Experience : 3 - 5 year(s)
Location : Bangkok (Dindaeng)
Education : Bachelor's Degree
Faculty : Engineering and Architecture
Major : Architecture
Faculty : Engineering and Architecture
Welfare
 • 5-day work week
 • Accident Insurance
 • Accommodation allowance (in other provinces)
 • Annual trip or party
 • Employee's uniform
 • Health insurance
 • Ordination leave
 • Overtime
 • Per diem
 • Performance/results-based bonus
 • Provident Fund
 • Social security
 • Staff training and development
About company
"วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 29,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน 7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 147 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 6,000 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 71 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทที่ว่า "ความเป็นธรรมคือ นโยบาย"
 
Contact person : คุณอรกานต์ (เจ้าหน้าที่บุคคล)
Address : 121/28,121/65 อาคา รอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
Phone number : 021297386
Fax : 0-2641-3593
View more jobs at The Viriyah Insurance Co., Ltd.