หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าส่วนบรรจุผลิตภัณฑ์ PF1 (PF)

Songkla Canning Public Co., Ltd.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผน และ ควบคุมการจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับงานผลิตผลิตภัณฑ์Petfoodให้สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการและคุณภาพการบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงตามเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ
1.การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์การอาหาร, วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.หากมีประสบการณ์งานด้านสายการผลิตหรือควบคุมงานผลิตในโรงงานผลิตอาหารแปรรูปมาแล้ว จะพิจารณา เป็นพิเศษ
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Word, Excel, Power point เป็นอย่างดี
4.มีความเป็นผู้นำ รู้จักการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
5.มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP และมาตรฐานอื่น
6.สามารถทำงานเป็นกะได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
เกี่ยวกับบริษัท
         ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6  ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ   ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง   ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง  ปี 2537  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  180  ล้านบาท ใช้ชื่อเป็น  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด ( มหาชน )    ปัจจุบัน เพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  360  ล้านบาท  มีสายการผลิตสินค้า คือ ปลาทูน่า อาหารทะเล และอาหารสัตว์เลี้ยงในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  

 
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 2 ถนน กาญจนวนิช ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-300-700-8
โทรสาร : 0-7444-7101, 0-743-4009
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน Songkla Canning Public Co., Ltd.