หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

Quality Assurance Supervisor
ด่วนมาก!
บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพสารเคมีทุกขั้นตอน รายงานผลการจัดกลุ่มสารเคมีใช้แล้ว นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพ รวมถึงควบคุมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ต่างๆ ให้สามารถปรับเทียบสอบเทียบตามแผน

- วิเคราะห์คุณภาพ สารเคมี ด้วยด้วยเครื่องมือคราะห์ต่างๆ และรายงานผลรวมถึงดูแลบำรุงรักษาเครื่องมีวิเคราะห์ และทำการปรับเทียบ / สอบเทียบ ตามแผน

- สนับสนุนงานระบบ หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 40 ปี
2. ปริญญาตรี - ปริญญาโท  (วท.บ. / วศ.บ.) เคมี, เคมีอุตสาหกรรม 
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการประกันคุณภาพ 3 - 5 ปี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีภาวะผู้นำ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.00-17.00 น. (วันเสาร์ 1 วัน / เดือน)
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Recycle Engineering Co., Ltd. The Leading Company in the bussiness for environmental and safe recycling of chemical and oil, would like to find more interesting staff.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recycle Engineering Co.,Ltd.
ที่อยู่ : 57 หมู่ที่ 7 ถนน เจริญโชคดี ตำบล ท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี 20240
โทรศัพท์ : 0-2749-8522-3 Ext. 401 ,038-209-913-5 Ext. 101, 0-8636-9932-5
โทรสาร : 0-2749-8973, 038-209-969
โฮมเพจ : http://www.recycleengineering.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด