หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

พยาบาลห้องหัตถการ

ด่วนมาก!
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
 • การเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด
 • การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 • การส่งเครื่องมือผ่าตัด (Scrub Nurse)
 • การช่วยแพทย์ในการผ่าตัด (Assistant Nurse)
 • การอำนวยการผ่าตัด (Circulating Nurse)
 • การเก็บสิ่งส่งตรวจ
 • การบันทึกข้อมูล
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในห้องผ่าตัด 1-3 ปี
 • มีความรู้เรื่องโรคตา และการทำหัตถการทางตา
 • มีความรู้ทางการพยาบาลก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัด
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Anatomy of eyes เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 56 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุรชัย ศรีเทพ
ที่อยู่ : 80/1 Sukhumvit 21 Rd. (Asoke), Klongtoey Nue, Vadhana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2056-3333,0816761333
โฮมเพจ : http://www.rutnin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด