หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Key Account Executive

Key Account Executive
ด่วนมาก!
บริษัท เอ็ม. เอส. ฮานาโซโน (ประเทศไทย) จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าหลัก (Modern Trade) ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อจัดเตรียม และหรือดำเนินการงานที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า ประสานงานกับงานขาย รับผิดชอบและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
- ควบคุมการขายและรับคืนสินค้าของลูกค้าให้เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง ครบถ้วน
- ดูแลกิจกรรมการขายต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ หรือลูกค้าจัดขึ้น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้านลูกค้า ให้มีภาพลักษณ์อยู่ในมาตรฐานบริษัทฯ กำหนด
- จัดการด้านเอกสารต่างๆ ของลูกค้า ที่ผ่านเข้ามายังบริษัทฯ พร้อมทั้งดำเนินการให้อยู่ในขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 27 – 40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ , การขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานด้านประสานงานและการขายไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
- มีบุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ทำงานเชิงรุก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- หากมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านเครื่องสำอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง
- มีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office และ VlookUp, Pivot, Power point
- มีทักษะในการ presentation และวิเคราห์สถานการณ์ทางการตลาดได้
- มีประสบการณ์ในการขายแบบเครดิตและฝากขาย (consignment)
- มีทักษะในการ Forecast สินค้า, Estimate ยอดขาย และวางแผนการขายล่วงหน้าได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 6 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็ม.เอส. ฮานาโซโน (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้นำเข้าจำหน่ายเครื่องสำอางจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ก่อตั้งเมื่อปี 1997 ด้วยประสบการณ์บริหารแบรนด์สินค้ามากกว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นจำหน่ายเครื่องสำอางที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 12 แบรนด์ ได้แก่
Canmake , Cezanne ,Rosy Rosa ,Country&Stream , D.UP, Baby Foot , Chasty , Mapepe ฯลฯ 
ปัจจุบันมีช่องทางจำหน่ายมากกว่า 300 จุด ในร้านค้าปลีกต่างๆ เช่น Watsons, Boots, Matsumoto Kiyoshi, Tsuruha, Loft, Topsmarket, EVEANDBOY, Beautrium, Beauty Playground The Mall และร้านเครื่องสำอางบิวตี้สโตร์ทั่วประเทศ
 
ที่อยู่ : 514/17 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2159-0675-6 , 0-2156-9991-3, 092-443-8882 ต่อ 100, 200
โทรสาร : 0-2158-2530
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็ม. เอส. ฮานาโซโน (ประเทศไทย) จำกัด