หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับคำสั่งและติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจัดตารางเวลานัดหมายหรือการประชุมสำหรับผู้บังคับบัญชา รวบถึงการรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่างๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป
 • จัดเตรียม / จัดพิมพ์ประกาศหรือคำสั่ง หนังสือเวียน บันทึกภายใน จดหมาย วาระการประชุม และงานเอกสารทั่วไป ตลอดจนการสรุปรายงานการประชุม พร้อมทั้งประสานงานและอำนวยความสะดวกในการประชุม สัมมนาของหน่วยงานในฝ่าย
 • จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลการบริหารและตัดสินใจ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปีบริบูรณ์
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • เก็บความลับทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 21/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 021297386
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)