หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (บมจ. ซีพีแอล กรุ๊ป)

Technical Manager
ด่วนมาก!
กลุ่มบริษัทเจริญสิน
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (คลองเตย, บางนา, พระโขนง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ ของลูกค้า และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านความปลอดภัย/ระบบป้องกันอัคคีภัย / ระบบระบายอากาศ / ระบบสิ่งแวดล้อม
 • สามารถบริหารจัดการทีมงานผู้รับเหมาได้

  สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท22 กทม.
  ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

  สนใจ ติดต่อ email : hr@pangolin.co.th
  tel : 080-453-5613 เว ฝ่ายบุคคล
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี, โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายควบคุมอาคาร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Office
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย, บางนา, พระโขนง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ความปลอดภัย
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
คณะ : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะ : อื่นๆ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันรถยนต์ชั้น1 + พรบ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้านบาท โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษัท เจริญสิน (Charoensin Group) และบริษัท เหรียญต้า (Lien Dah Limited) ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นผู้ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง เป็นเวลานานกว่า 40 ปี และบริษัท แพน โอเวอร์ซีส คอปเปอร์เรชั่น (Pan Overseas Corp) ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากประเทศไต้หวัน นอกจากนี้แล้วยังมีผู้ร่วมก่อตั้งอีก 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการทางด้านการเงิน คือ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิตี้แคปปิตอล จำกัด
 เดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2532
บริษัทฯ ได้ซื้อโรงงานฟอกหนังของกลุ่มเจริญสิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานแห่งนี้ทำการผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป โดย เริ่มขั้นตอนจาก “หนังดิบ” (Raw Hide) ถึง “หนังวัวฟอกสำเร็จรูป” (Finished Leather) บริษัทฯเริ่มดำเนินกิจการและจัดส่ง “หนังวัวฟอกสำเร็จรูป” ให้กับกลุ่มโรงงานทำรองเท้าส่งออกขนาดใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มแพน (Pan Group) และกลุ่มสหยูเนี่ยน (Saha Union Goup) ซึ่งดำเนินกิจการทำรองเท้ากีฬาให้กับ Brand name ได้แก่ Nike, Adidas, Timberland เป็นต้น สินค้าของบริษัทฯได้แก่ “หนังวัวฟอก” (Full Grain Leather) และ “หนังวัวเชียร์ผิว” (Nubuck Leather)
 เดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2533
บริษัทฯได้ทำการขยายกำลังการผลิตโดยร่วมลงทุนในบริษัท เหวินฮวา แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) ซึ่งมีสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดชลบุรีและ บริษัทฯได้เพิ่มการผลิตสินค้าในส่วนของหนังกลับด้วย (Split Suede Leather)
 เดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2533
บริษัทฯได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาทเป็น 180 ล้านบาท โดยใช้เพื่อลงทุนในบริษัท เหวินฮวา แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) ทั้งนี้เพื่อทำการผลิตและส่ง “หนังฟอกเขียว” (Wet Blue) และหนังกลับ (Split Suede Leather) ให้ทางบริษัทฯ โดยบริษัท เหวินฮวา แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) เริ่มทำการเดินสายการผลิตในเดือน กันยายน ปีพ.ศ. 2534
 เดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2537
บริษัทฯได้ขอจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน โดยมีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า “CPL”
 เดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2544
บริษัทฯได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 45,000 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ ณ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการขยายปริมาณกำลังการผลิตและเพื่อปรับสายการผลิต โดยสามารถผลิตหนังฟอกสำเร็จรูปได้ 2.7 ล้านตารางฟุต ต่อเดือน
 เดือนพฤษาคม ปีพ.ศ. 2545
เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ และสร้างการบริการหลังการขายให้กับลูกค้าในประเทศจีน ทางบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในการเปิดโรงงานฟอกหนังสำเร็จรูป ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน โดยมีปริมาณกำลังการผลิตหนังฟอกสำเร็จรูปที่ 2 ล้านตารางฟุต ต่อเดือน และเริ่มการผลิตในปีเดียวกัน
 บริษัทในกลุ่มบริษัทเจริญสิน (ผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง) ได้ขยายเครือข่ายเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยในนามของ “บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัด” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
 ต่อมาธุรกิจมีผลตอบรับการเติบโตอย่างรวดเร็วจึงได้เพิ่มกำลังการผลิต ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 80 ล้านบาทเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2545 และในปี พ.ศ. 2549 ได้ขยายสายการผลิตเข้าสู่หมวกนิรภัย ภายใต้แบรนด์ โดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2538 เป็นรายแรกในประเทศไทย
 ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีประสบการณ์อันยาวนานของทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประกอบกับแรงสนับสนุนจากลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2554 ได้ขยายธุรกิจโดยจัดตั้ง “บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อก้าวสู่การเป็น “ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ ตามมาตรฐานสากล”
 โดย วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด ได้ควบรวมกับ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทเจริญสิน ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด การควบรวมกิจการในครั้งนี้ จะยิ่งทำให้ แพงโกลิน สามารถขยายธุรกิจได้กว้างขึ้น
 ผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยเสริมหัวเหล็ก แพงโกลิน เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.523-2528 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จากองค์กรชั้นนำ Bureau Veritas และเป็นสมาชิกของศูนย์เทคโนโลยี SATRA ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเรายังเป็นผู้นำตลาดในการผลิตและจัดจำหน่าย
 ปัจจุบันแพงโกลินได้จัดจำหน่ายให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทยังมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งส่งออกสินค้าไปหลายประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า แพงโกลินจึงไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างนวัตกรรมและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นให้กับสังคมไทยต่อไป เพราะความปลอดภัยรอช้าไม่ได้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : เว ฝ่ายบุคล
ที่อยู่ : อาคารเจริญสิน ซ. สุขุมวิท 22 กทม.
โทรศัพท์ : 0804535613
โทรสาร : 0-2259-2721
แสดงตำแหน่งอื่นใน กลุ่มบริษัทเจริญสิน