หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักเทคนิคการแพทย์

Medical Laboratory Scientist
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • งานการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผล ทางห้องปฏิบัติการ ตามรายการที่แพทย์ส่งตรวจ/คำสั่งแพทย์
 • บันทึกการรับตรวจ บันทึกผลการตรวจ และส่งผลตรวจไปยังหน่วยงาน
 • ควบคุมคุณภาพน้ำยา และเครื่องมือให้พร้อมตรวจ
 • ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวิเคราะห์
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคนิคการแพทย์
 • ประสบการณ์งานทางห้องปฏิบัติการ และเจาะเลือด  อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 • มีความรู้ด้านงานคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (LA, ISO 15189)
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการติดต่อประสานาน
 • รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เทคนิคการแพทย์
สาขา : เทคนิคการแพทย์
คณะ : เทคนิคการแพทย์
สาขา : วิทยาปฏิบัติการทางการแพทย์
คณะ : เทคนิคการแพทย์
สวัสดิการ
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 • ประกันสังคม 
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • โบนัสผันแปร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • กองทุนสวัสดิการเงินกู้
 • การฝึกอบรม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • อื่นๆ ตามตำแหน่งงาน
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
ชื่อผู้ติดต่อ : จิราภา ขวัญบุญ
ที่อยู่ : โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เลขที่ 80/1 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-639-3399 ต่อ 710
โฮมเพจ : http://www.rutnin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด