หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

คนขับรถส่งของ

บริษัท รวยไม่หยุด จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ขับรถส่งของตามที่ได้รับมอบหมาย

- สามารถทำงานล่วงเวลาเวลาได้

- ตรวจสภาพรถเป็นประจำทุกวัน

คุณสมบัติ

- มีความรู้ความชำนาญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี

- ได้รับใบอนุญาตขับรถ ตรงตามที่กฎหมายกำหนด

- หนังสือรับรองการทำงานระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนตร์

- มีบุคลิกภาพวาจาสุภาพ ซื่อสัตร์ไว้ใจได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวกับบริษัท
รายได้ดีมาก 
ที่อยู่ : เลขที่ 266/9 ซอยสยามสแควร์ 3 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 092-989-8502
โฮมเพจ :