หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยเภสัชกร

Assistant Pharmacist
ด่วนมาก!
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดยา บันทึกค่าตรวจแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยนอก (DF) ในกรณีผู้ป่วยมียา และรายการยากลับบ้านพิมพ์ฉลากวิธีการใช้ยาตามคำสั่งแพทย์ และจำหน่ายยา กรณีที่ผู้ป่วยไม่ประสงค์พบแพทย์
 • ตรวจสอบปริมาณของคลังยา OPD ทำการเบิกยา-เวชภัณฑ์ ให้มียาที่เพียงพอต่อการจ่ายยาผู้ป่วย และตรวจนับ Stock ยาทั้งหมดในคลังยาตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดตามเฝ้าระวังและรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข
 • เพศ หญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีทักษะในการสื่อสาร และ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ สามารถสื่อสารได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 56 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 80/1 Sukhumvit 21 Rd. (Asoke), Klongtoey Nue, Vadhana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2056-3333 ต่อ 710
โฮมเพจ : http://www.rutnin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด