หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง (วิศวกร ประจำโรงงานบางปะอิน)

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)

การก่อสร้าง/การตกแต่ง
อยุธยาและภาคกลาง
20/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบความเหมาะสมของ Spec ควบคุม ดูแลการติดตั้งเครื่องจักร
- กำหนดแผนบันทึก วิเคราะห์ PM เครื่องจักร
- ควบคุม ดูแลระบบซ่อมบำรุงการตรวจรักษาเครื่องจักร และโครงสร้างพื้นฐาน
- ตรวจ ติดตามขึ้นทะเบียนประวัติเครื่องจักร เครื่องมือวัด และควบคุมStock อะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
- พิจารณาตรวจสอบการแจ้งซ่อมของเครื่องจักร และโครงสร้างพื้นฐานจากหน่วยงานที่ร้องขอ
- บันทึกผลการซ่อมเครื่องจักร และโครงสร้างพื้นฐาน
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักรแต่ละประเภท
- ควบคุม วางแผน ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่าย
- กำหนดแผนบันทึก ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายใน และภายนอก
- รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารหรือโรงงาน (ผชร)


คุณสมบัติ
 • เพศชาย , อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสงการณ์การซ่อมบำรุงงานโรงงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านโรงงานเฟอร์นิเจอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ AutoCAD CNC ในการปฎิบัติงานได้
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001,14001,50001,45001
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 7 ปี
สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • 6-day work week
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Office Systems Furniture
ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001

สวัสดิการ:

• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต
• โบนัสประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
• ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
• การลาศึกษาต่อ
• ยูนิฟอร์ม
• วันหยุดพักร้อนสูงสุด 12 วัน (ตามอายุงาน)
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส อุปสมบท หรือบิดามารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต
• ทุนการศึกษาบุตร
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษ
• เลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 294-300 Asoke-Dindaeng Rd., Huaykwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2246-8888
โทรสาร : 0-2247-8899,0-2247-1504-5
โฮมเพจ : http://www.rockworth.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)