หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ บริหาร และ ควบคุมโครงการ (เจ้าหน้าที่นิติบุคคล)(อาคาร)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา: ผู้จัดการ ควบคุมและบริหารโครงการ, ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาธุรกิจ


วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

เพื่อความราบรื่นในการประสานงานระหว่างโครงการและบริษัทหลัก นำนโยบายจากบริษัทหลักไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)

1. ติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่กับโครงการ

2. รับกรอบนโยบายไปให้ทีมบริหารอาคารดำเนินการ

3. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารส่วนกลางของโครงการ

4. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นและส่งมอบโครงการให้กับทีมบริหารโครงการ

5. ประชุม ตรวจสอบ และติดตามผล กับทีมบริหารโครงการ

6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ


วุฒิการศึกษา (Education Background) 

1. เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 2-3 ปี

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency)

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีความสามารถในงานเอกสาร สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เข้าใจในระบบวิศวกรรมและงานระบบ

- มีความสามารถในการเจรจา ต่อรอง

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- สามารถไปปฏิบัตงานต่างจังหวัดได้   

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)