หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

UOB Open House เปิดรับสมัครตำแหน่ง Call Center ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นี้

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ธนบุรี, ภาษีเจริญ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 - 15.00 น.

ณ ธนาคารยูโอบี สำนักเพชรเกษม ชั้น 17 ตึก B

(การเดินทาง : BTS บางหว้า ทางออกที่ 4 หรือ MRT ภาษีเจริญ ทางออกที่ 1)


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

- Call Centre (สัญญาจ้าง 1 ปี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้บริการ-ข้อมูลทางโทรศัพท์ รับข้อมูลจากลูกค้าทางโทรศัพท์

2. ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการส่งเรื่องประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาง E-Mail หรือตามที่กำหนด
3. สรุปรายงานประจำวัน
4. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
5. หากมีประสบการณ์ การทำงานบริหารข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์หรือเกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ (สามารถทำงานเป็น กะ เช้า-บ่าย ได้)
กะที่1 : ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 17:30 น.
กะที่2 : ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารยูโอบีสำนักงานเพชรเกษม

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
2. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Microsoft Office)
3. ทักษะด้านความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและติดตามงาน
4. มีบุคลิกภาพดี อดทนเรียนรู้งานใหม่ๆ มีไหวพริบดี
5. ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม
6. มีความยืดหยุ่น กรณีมีทำงานล่วงเวลา
7. หากมีประสบการณ์ การทำงานบริหารข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์หรือเกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ (สามารถทำงานเป็น กะ เช้า-บ่าย ได้)
   กะที่1 : ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 17:30 น.
   กะที่2 : ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารยูโอบีสำนักงานเพชรเกษม
หากผู้สมัครสนใจติดต่อเพื่อทำการนัดสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 3434253

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : กทม. (ธนบุรี, ภาษีเจริญ)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited is a member of the United Overseas Bank Group, which aims to be a premier bank in the Asia – Pacific Region. With over 150 branches across Thailand, and supported by UOB Group’s extensive network of over 500 offices in 18 countries and territories, the Bank is well-positioned to play a significant role in the continued growth of the Thai economy and the banking & financial industry. We are seeking committed, energetic individuals who believe in being rewarded for performance, who want to grow in their careers, while at the same time, contribute to UOB’s exciting growth in Thailand. We are growing. Grow with us.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
United Overseas Bank (Thai)
Number of Employee :
-

United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and territories in Asia Pacific, Europe and North America

In Asia, we operate through our head office in Singapore and banking subsidiaries in China, Indonesia, Malaysia and Thailand, as well as branches and offices across the region.

In 1935, amid the economic uncertainties following the Great Depression, UOB opened its doors to offer banking services for the merchant community in Singapore. 

Since then, UOB has grown organically and through a series of strategic acquisitions. 

Today, UOB is rated among the world’s top banks: ‘Aa1’ by Moody’s and ‘AA-’ by Standard & Poor’s and Fitch Ratings.

Over more than eight decades, generations of UOB employees have carried through the entrepreneurial spirit, the focus on long-term value creation and an unwavering commitment to do what is right for our customers and our colleagues. 

At UOB, we believe in being a responsible financial services provider and we are committed to making a difference in the lives of our stakeholders and in the communities in which we operate. Just as we are dedicated to helping our customers manage their finances wisely and grow their businesses, UOB is steadfast in our support 

of social development, particularly in the areas of art, children and education.


For the terms of use of our LinkedIn channel, please visit: bit.ly/UOBTermsOfUse.

พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

สวัสดิการ

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เราให้สวัสดิการที่ครอบคลุมในส่วนต่างๆ รวมถึงสิทธิพิเศษในการดูแลสุขภาพของคุณ การตรวจสุขภาพ และรวมถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในตามความจำเป็น

การลาประเภทต่างๆ

คุณสามารถเลือกลาได้ตามความจำเป็นในลักษณะการลาแบบต่างๆ ตามประเภทของการลาซึ่งมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย คุณสามารถเลือกลาเพื่อใช้เวลากับครอบครัว หรือใช้วันลาเพื่อทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการตามความชอบส่วนตัว ซึ่งจะทำให้คุณสามารถจัดการและวางแผนชีวิตและหน้าที่การงานของคุณได้

การประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

ในฐานะที่เป็นพนักงาน คุณจะได้เป็นสมาชิกในแผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร ตลอดจนคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุ จากผลประโยชน์คุ้มครองดังกล่าว คุณและครอบครัวสามารถวางใจได้เกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินนอกเหนือจากที่คุณได้วางแผนในเรื่องการประกันต่างๆ ของตนเองไว้แล้วในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

Flexi-work arrangement

Flexi-work arrangements ทำให้คุณจัดสรรชีวิตและการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว ด้วยสิ่งเหล่านี้คุณก็จะสามารถเติมเต็มได้ทั้งชีวิตส่วนตัว การทำงานและครอบครัวตามความจำเป็น

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน

การพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ    


ที่ยูโอบี เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณค้นหาศักยภาพสูงสุดของตนในแต่ละระดับตำแหน่งพนักงาน เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมและการเรียนรู้ต่างๆเพื่อช่วยให้คุณเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพไม่ว่าเป็นพนักงานใหม่หรือพนักงานปัจจุบันหลักสูตรต่างๆประกอบด้วย การพัฒนาทักษะในสายงานและความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ทักษะในการสื่อสารและการบริหารจัดการ รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆที่หลากหลายเพื่อเสริมคุณสมบัติในการปฎิบัติงาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
United Overseas Bank (Thai)
Address :
191 Good wood Building, Fl 4th South Sathorn RD., Sathorn, Bangkok 10120
Telephone :
0-2343-4242
Fax :
0-2343-4261
Contact Person :
Talent Acquisition
ชื่อผู้ติดต่อ : ธันยนันท์
ที่อยู่ : ธนาคารยูโอบีสำนักงานใหญ่ (สาทรซอย 9)
โทรศัพท์ : 02-3434253
โทรสาร : 0-2343-4261
โฮมเพจ : http://www.uob.co.th/careers/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)