หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

Inventory Supervisor
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
อัญมณี/เครื่องประดับ
สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กำหนดแผนกลยุทธ์ฝ่ายคลังสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
2. วางแผนการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ทดแทนการทำงานด้วยมือ ปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อที่รองรับงานในอนาคตที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
3. กำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค้าที่สุด
4. จัดทำและควบคุม Budget ให้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้
5. จัดทำและตรวจสอบ BALANCE เพื่อสรุปยอดจำนวนสินค้าคงเหลือในสต๊อกเพื่อส่งในแผนกบัญชี
6. ตรวจสอบการคีย์เอกสารใบรับ-ใบเบิก ในระบบ Axapta Program
คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป 

3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point

(ถ้ามี) ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน

4. มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี

5. มีทักษะการสื่อสารและการบริหารงาน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรสาคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • การแข่งขันกีฬาประจำปี
 • การแจกของขวัญวันเกิด ของขวัญปีใหม่
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ห้องพยาบาล
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออกจิวเวลรี่ ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ดำเนินธุรกิจมากกว่า 15 ปี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 3,000 คน กำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีความกระตือรือร้น ความสามารถจำนวนหลายอัตราดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 84/4 หมู่ 7 เพชรเกษม 122 ตำบล้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02-4207440 ต่อ 1317,1318
โทรสาร : 02-4207445
โฮมเพจ : http://www.regal-jewelry.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด