หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการสาขา - ด้านการตลาด (พื้นที่กรุงเทพฯ)

Branch Manager- Marketing (Wealth)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด
• ขยายลูกค้ารายใหม่ และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่ได้รับ
• ติดตามดูแลลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า
• วางแผนการตลาดและจัดทำกิจกรรมทางการตลาดตามนโยบายของธนาคารเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจรายย่อยและผลิภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ และทำ Cross Sell ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
• ออกเยี่ยมเยียนและติดตามดูแลลูกค้าเพื่อทำ Cross Sell และทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการให้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
• รักษาฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้ารายเก่าอย่างใกล้ชิด ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติ
• จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการสาขาธนาคาร สถาบันการเงิน งานระบบสาขา เงินฝาก และการบัญชี
• มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
• มีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (Single License) และใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตทุกประเภท (ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต และใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย)
• มีทักษะทางด้านการสื่อสาร รักงานบริการ


สนใจสมัครงาน ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายผ่านทาง Web Job Online 
หรือทาง Email : Prapatson.S@cimbthai.com
CIMB Thai Bank Public Company Limited
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330
Tel. 02-626-7086 , 092-779-0752
Contact person : Prapatson
Website : www.cimbthai.com


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
สาขา : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  (a regional franchise of CIMB Group) has approximately 4,000 employees and 80 branches across the country, providing a variety of financial services to both corporate and individual customers.

CIMB Group is a leading KL-headquartered ASEAN universal bank, one of the largest investment banks in Asia and one of the largest Islamic banks in the world.

As the fifth largest banking group in ASEAN, we have around 37,000 staff in 15 countries across ASEAN, Asia and beyond. CIMB Investment Bank provides market-leading conventional and Islamic financial advice for a tailored delivery of banking solutions to our clients. We have structured and executed award winning deals which showcase our ability to innovate and help our clients achieve their goals. CIMB also has an extensive retail banking network of around 850 branches serving more than 13.5 million customers. Beyond ASEAN, we also have presence in China & Hong Kong, India, Sri Lanka, Korea, the US and the UK.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Prapatson
ที่อยู่ : 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 02-626-7086
โทรสาร : 0-2626-7569
โฮมเพจ : http://www.cimbthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)