หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขาย

Sales Executive
บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บรรจุภัณฑ์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน

- กำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

- พัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด กระตุ้นยอดขายและสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัท


คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะการพูด และการฟัง
- มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี 
- มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง
- พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2532เป็นผู้ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูก ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปกับบริษัทฯ 
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 14B เลขที่ 599 หมู่ที่ 4 ถนนพัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2324-0781-5
โทรสาร : 0-2324-0786
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด