หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Cyber Security Operation and Development Engineer

วิศวกรคอมพิวเตอร์
ด่วนมาก!
บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (วังทองหลาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ร่วมพัฒนาระบบ Cyber Security Operation Center (V-insight.co)
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าองค์กร
 • ติดตั้งและตั้งค่าระบบ Cyber Security Operation Center
 • วิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น
 • ออกรายงานแสดงการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น
 • ออกแบบและร่วมวิจัยในการพัฒนาระบบตรวจจับภัยคุกคาม
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้นได้ เช่นการเขียน Shell Script
 • มีความสนใจใน Cyber Security หรือ Machine Learning
 • สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษได้
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่และต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความมั่นใจในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (วังทองหลาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
RAGNAR CORPORATION is specialized in serving and supporting the integration of network and security for organizations. We are business people who are well experienced in planning and building up IT infrastructure to best match our clients’ business objectives.

We are seeking a person who wants to be a part of a fast-growing and challenging start-up environment. Our ideal candidate will provide excellent support for selling of networking products & INFOSEC services. This position reports into the customer advocacy organization and requires a person with understanding of TCP/IP networks with strong service mind.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Mon
ที่อยู่ : BizTown Latphrao, 2521/7 Latphrao Road, Khlong Chaokhun Sing, Wangthonglang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 02-530-2062,064-148-6169
โทรสาร : 0-2530-2177
โฮมเพจ : https://ragnar.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด