หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารทีมขาย / เจ้าหน้าที่แนะนำสิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน TCC

TCC Group Privilege Administrator Officer
ด่วนมาก!
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. เจาะกลุ่มตลาดบุคคลากรในเครือ TCC และคู่ค้า เพื่อผลิตผลงานและยอดขายตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย

2. ประสานงานกับทีม RD และ ทีม SP เพื่อวางแผนงานการเจาะกลุ่มตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
3. เข้าพบลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มอาคเนย์
4. ให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษาเรื่องสินค้า รวมถึงขั้นตอนและวิธีการในการรวบรวมเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่ HR
5. ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งก่อนและหลังการขาย
6. รวบรวมข้อมูลลูกค้า หรือสำรวจความคิดเห็นในกลุ่มตลาดเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงการบริการและประโยชน์ในการวิเคราะห์กลุ่มตลาด
7. ร่วมกิจกรรม ประชุม สัมมนา และการอบรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาทีมงาน TPA เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
8. วางแผนงาน และวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อเจาะกลุ่มตลาดบุคคลากรในเครือ TCC และคู่ค้า
9. ดำเนินงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง - ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

3. ชอบการเจรจา ต่อรอง และ ให้ข้อมูลลูกค้า

4. บุคลิกภาพดี, มีทักษะการสื่อสาร /การเจรจาต่อรอง/การโน้มน้าวใจ /ทักษะการนำเสนอ

5. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

6. มีประสบการณ์ในด้านการขายประกันภัย / ประกันชีวิต และการบริหารทีมขาย 3 ปี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 10 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Life insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อาคเนย์ประกันภัยจำกัด เดิมดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่คนไทย มุ่งหวังให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเกิดความผาสุกมั่นคงภายในครอบครัว โดยยึดมั่นหลักวิชาการแห่งการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกได้ใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามเป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯที่สื่อความหมาย ถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 64 ปี ทำให้การดำเนินงานทั้งด้านหลักวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายขายและพนักงานประจำเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ การขยายตัวและเติบโตของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัดเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสำเร็จก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้เป็นอย่างดี

อาคเนย์ประกันภัย

หนึ่งในบริษัทกลุ่ม TCC ซึ่งมีฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของบริษัท ไทยเจริญ คอมเมอร์เชียลกรุ๊ป (TCC GROUP) ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดย นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ปัจจุบัน TCC GROUP เป็นเจ้าของตราสินค้า และเครือข่ายธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้จักมากมาย เช่น สุราแสงโสม เบียร์ช้าง กลุ่มโออิชิ เครือโรงแรมอิมพีเรียล, พลาซ่าแอทธินี, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เบอร์ลี่ยุคเกอร์ และเอ็มไพร์ทาวเวอร์อาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฯลฯ ด้วยเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของ TCC GROUP จึงมั่นใจได้ว่า อาคเนย์ประกันภัย มีศักยภาพทางฐานะการเงินเพียงพอ ในการสร้างหลักประกันให้กับทุกครอบครัวไทยได้อย่างมั่นคงในปัจจุบันและอนาคต

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346
โทรสาร : 0-2631-2588
โฮมเพจ : http://www.seic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)