หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้ากะเดินเครื่องโรงไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี)

Shift supervisor
บริษัท เอ็นไลน์ อะโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
สุพรรณบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • ควบคุม ดูแลเครื่องจักรให้เดินเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • วางแผน Shut down plant
  • หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ  22 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการดูแล Boiler - Turbine และการผลิตน้ำ
  • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้ากะมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • ขยัน ใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้นำ


สามารถปฏิบัติงานได้ที่ : บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด  ณ บ้านดอนกุ่ม หมู่ที่ 4 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : สุพรรณบุรี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด เป็นโรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลที่หลากหลาย เช่น แกลบ ฟางข้าว ยอดอ้อย ใบอ้อย เปลือกไม้ยูคาลิปตัส หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรอื่นๆ ที่มีอยู่อย่างแพร่หลายและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งอุปกรณ์หลักประกอบด้วยหม้อไอน้ำ และครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ
    สืบเนื่องมาจาก บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับ บริษัท ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด จึงได้นำเทคโนโลยีในการสร้างโรงไฟฟ้าที่บริษัท ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและนำมาใช้กับ บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด  ณ บ้านดอนกุ่ม หมู่ที่ 4 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  และกลุ่มผู้ลงทุนซึ่งก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีอย่างแท้จริง 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจีรวรรณ (วรรณ)
ที่อยู่ : 171 ซอยอร่ามดวง แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-0221ต่อ310
โทรสาร : 02-212-7025
โฮมเพจ : http://www.n-line.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็นไลน์ อะโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด