หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างเทคนิค

Technician
ด่วนมาก!
บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบตามการจัดการ

• รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา
• รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
• ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
• ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกแผนกตามความสามารถและอำนาจหน้าที่

ความรับผิดชอบตามหน้าที่

• ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบเครื่องกล และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
• แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องกล และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ
• ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย
• รายงานสาเหตุและผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น
• ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน
• ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ
• ติดตาม และปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
• ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
• ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• เพศ : ชาย
• อายุ : 18 ปีขึ้นไป
• ระดับการศึกษา : ปวช. – ปวส.
• ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
การศึกษา : ปวช.-ปวส.
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จำกัด ก่อตั้งโดยคุณนันทวุฒิ ฤทธิ์ทอง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยแรกเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ นั้นมุ่งเน้นงานทางด้านการให้บริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อน เป็นหลักด้วยทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์การทำงาน เป็นระยะเวลู้ติดต่อ ามากกว่า 25 ปี

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ลิฟต์ บันไดเลื่อน และอะไหล่ต่างๆ ภายใต้ชื่อ ASIAN เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ และเอกชนโดยครอบคลุมถึงการรับประกันผลิตภัณฑ์ เน้นถึง คุณภาพ และความปลอดภัยที่ทางบริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาตรฐานไทยและสากลคือมาตรฐานลิฟต์ - วสท., มาตรฐาน EN-81 - ยุโรป, มาตรฐาน ASME A17.1 - อเมริกา, มาตรฐาน JIS A3401 - ญี่ปุ่น โดยวิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้าซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์ และบันไดเลื่อนโดยเฉพาะ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพีรณัฐ ฤทธิ์ทอง
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 080-298-0025
โทรสาร : 0-2150-6825-6