หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

CUSTOMER INSIGHT & DATA ANALYTICS

บริษัท จัดหางาน เคทีไอ คอนซัลแทนส์ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Reporting directly to Chief Product Officer
 • Develop framework, initiatives, measurement, and action plans by using customer data to analyze and understand customer behavior to develop and differentiate product, and drive important business decision
 • Design analytical procedures needed to address BU’s business objectives/questions with respect to customer insights that concern Product, CRM, Marketing, and Operations
 • Develop and design standardized report and ad-hoc report that related to customer behavior by using BI tool
 • Lead to discover and interpret data into insight/key learning and recommend action for the top management
 • Assist internal team to find business opportunity to create growth and business opportunity
 • Conduct user research to derive insight from user to develop and improve product & services design
คุณสมบัติ
 • Minimum of a Bachelor’s degree, with outstanding academic results
 • Min 5 years of experience in management consultancy, strategic planning, business intelligence, or customer insight/market research
 • Technical expertise regarding data models, data mining and segmentation techniques
 • Strong analytical skills with the ability to collect, organize, analyze, and disseminate significant amounts of information with attention to detail and accuracy
 • Proficiency in using query languages such as SQL
 • Experience with data visualization tools such as Tableu, Power BI, and Data Studio
 • Adept at queries, report writing and presenting findings
 • Data-oriented personality and an excellent eye for details
 • Strong communication skills, with fluency in both English and Thai
 • Work well in fast-paced, strong teamwork environment
 • A strong interest in AI and Big Data technology
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 160,000 - 300,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการ
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
KTI Consultants is the independent executive search firm based in Bangkok, Thailand. We deliver professional recruitment and executive search solutions to clients. We help our clients attract, select, develop, engage and retain the best and brightest talent. As your strategic business partner, we are flexible, resourceful and adaptable, proactively delivering recruitment and business solutions as and when required. 
ชื่อผู้ติดต่อ : KTI
ที่อยู่ : 973 President Tower, 10th Floor, Ploenjit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โฮมเพจ : http://www.kticonsultants.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน เคทีไอ คอนซัลแทนส์ จำกัด