หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

PRODUCT OWNER

บริษัท จัดหางาน เคทีไอ คอนซัลแทนส์ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Reporting directly to Chief Product Officer
 • Implement and leading product design and strategy to develop portfolio of company’s products that align with company goal and customer’s needs
 • Working closely with Product and Innovation team
 • Develop a product roadmap and ensure that resources are fully maximize resources
 • Manage customer journey from start to the end
 • Ensure a great user experience of the products
 • Communicate a clear requirements across every team and key stakeholders
 • Working closely with external stakeholder to design and implement vision into the reality and ensuring the implementation of the products are successfully executed based on the business requirements
 • Testing the app/web, for example UAT, QA function, test the end to end usability as well as managing external testing vendor
 • Working closely with research companies to collect the customers feedback towards the product and implement the alternative to redesign and improve the product.
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree, with outstanding academic results
 • Minimum 5 years of experience as a product owner/product manager with experience in building mobile app/web product/platform
 • Sound judgment, excellent analytical and problem solving skills
 • Strong communication skills, with fluency in both English and Thai
 • Work well in fast-paced, strong teamwork environment
 • A strong interest in AI and Big Data technology
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 80,000 - 130,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการ
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
KTI Consultants is the independent executive search firm based in Bangkok, Thailand. We deliver professional recruitment and executive search solutions to clients. We help our clients attract, select, develop, engage and retain the best and brightest talent. As your strategic business partner, we are flexible, resourceful and adaptable, proactively delivering recruitment and business solutions as and when required. 
ชื่อผู้ติดต่อ : KTI
ที่อยู่ : 973 President Tower, 10th Floor, Ploenjit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2656-0829
โฮมเพจ : http://www.kticonsultants.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน เคทีไอ คอนซัลแทนส์ จำกัด