หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บุคคล "ด่วน" (ปฏิบัติงานโรงงานเอ แอล ปาล์ม จังหวัดชุมพร)

บริษัท โอลีน จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ชุมพร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบในการสรรหาว่าจ้าง

- จัดการค่าจ้าง

- ดูแลสวัสดิการพนักงาน

- แรงงานสัมพันธ์

- งานด้านธุรการที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

1.ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถร่วมงานกับบุคคลอื่นๆได้เป็นอย่างดี

3.มีความอดทนในการทำงาน

4.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถอธิบาย/ชี้แจ้ง และสร้างแรงจูงใจโน้มน้าวผู้ฟังได้ดี

5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office)

6.มีความรู้ ความเข้าใจระบบคุณภาพ ISO,GMP,HACCP และมรท.


สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด
173 หมู่ 4 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
โทร. 077-510777 - 79 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ชุมพร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารงานบุคคล
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • บ้านพักสวัสดิการพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
OLEEN's story was started since 1982 with 100 % Thai's investment 700 Million Baht. Thru its management's high experiences and visions, the latest and largest palm oil factory was built on the complete location 34 Rai at Samutsakorn province. For 8 years later , with the high growth of palm oil demanding, the management team decided to established it to be the registered company named OLEEN Co.,Ltd. on May, 1st 1995.

Nowadays, OLEEN is The largest and modernest edible palm oil producer in Thailand with 100% Thai Investment of 850 Millions Baht. Our factory situated on 64 Rai in Samut Sakorn Province. OLEEN’s Produce Force is 1,300 Metric Ton per day.
 
ที่อยู่ : 33/21-23 ซอย สุขุมวิท 11 (ซอยไชยยศ) ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2255-2980,0-2651-2266
โทรสาร : 0-2252-0830
โฮมเพจ : http://www.oleen.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โอลีน จำกัด