หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

ข้อผิดพลาดที่ไม่ควรทำในการสมัครงาน


1
อย่าสมัครบริษัทเดียวกันหลายตำแหน่ง เพราะคนพิจารณาใบสมัครเป็นคนเดียวกัน เขาไม่ได้มองว่าคุณน่าจะได้รับพิจารณาเรียกสัมภาษณ์เพราะคุณไม่เลือกงาน แต่เขาจะมองว่าคุณไม่ตั้งใจ และไม่มีจุดยืนในการเลือกงาน ถึงแม้คุณจะมีคุณสมบัติที่ดี แต่เขาก็จะมองข้ามคุณไป

2
สมัครงานบริษัทอะไร ตำแหน่งอะไรให้จดบันทึกไว้ เวลาบริษัทเรียกตัวสัมภาษณ์จะได้รู้และไม่สับสน

3
เลือกสมัครหลายบริษัท เพราะในโลกของ Internet การแข่งขันจะมีสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมัครไปที่บริษัทที่ดังๆ

4
ไม่ควรกรอกเป็นภาษาไทย เพราะ
ก) ผู้ดูใบสมัครไม่แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยภาษาอังกฤษหรือไม่
ข) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ Set ไว้เป็นภาษาอังกฤษผู้พิจารณาใบสมัครไม่เก่งคอมพิวเตอร์จะดูไม่รู้เรื่อง

5
สมัครเฉพาะบริษัทที่อยากจะทำ เพราะมิฉะนั้นแล้ว เสียเวลาสมัครและยังเสียเวลาปฏิเสธการไปให้สัมภาษณ์เมื่อถูกเรียกพูดคุยกับทีมงาน