หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

เหตุผลที่ฝ่ายบุคคลเลือกอ่าน Super Resume ก่อน

เหตุผลที่ฝ่ายบุคคลเลือก

อ่าน Super Resume ก่อน


ข้อคิดเห็นของบริษัทชั้นแนวหน้าที่มีต่อ Super Resume
Super Resume เป็น resume ที่มีความสมบูรณ์มากในแง่ของ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร จึงทำให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนกว่า รูปแบบอื่นๆ ที่ใช้กันในปัจจุบัน นอกจากนี้การส่งมาในรูปแบบ SuperResume ยังง่ายต่อการ screen candidate อีกด้วยเพราะมีการวางรูปแบบ ที่อ่านง่ายและชัดเจน ผมมีความมั่นใจว่า HR ในหลายๆๆ องค์กรต้องการข้อมูลการสมัครงาน ของผู้สมัครที่ชัดเจน และละเอียด เมื่อได้พิจารณาในการปรับเปลี่ยน Supper Resume เป็นสิ่งที่น่าพอใจสำหรับ บ.ไทยฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด

อ้างอิงจาก : คุณวุฒิพงศ์ แก้วหิรัญ
ตำแหน่ง : Human Resources Manager
บริษัท : Thai Fuji Xerox Co.,Ltd.

Super Resume เป็นเรซูเม่ที่สมบูรณ์ที่สุด นำเสนอข้อมูลของผู้สมัครงานได้อย่างละเอียดที่สุด หลายบริษัทต้องการเรซูเม่นี้ เพื่อช่วยให้การคัดสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียกได้ว่าเรซูเม่ที่ให้ข้อมูลโดยละเอียดนี้ช่วยประหยัดเวลาการทำงาน และช่วยให้งานด้าน ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมาก

อ้างอิงจาก : คุณพูลจันทร์ ซื่อวาจา / คุณพรรณนิภา ชุมศรี
ตำแหน่ง : HR Officer (Recruitment)
ชื่อบริษัท : Kao Thailand

Super Resume ในรูปแบบ resume ใหม่ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของ trend HR ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการให้ความสำคัญในเรื่องของ Interested and hobbies ของผู้สมัครซึ่งตรงจุดนี้ หลายๆ บริษัทเริ่มให้ความสำคัญในการ คัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กรเพราะถือว่า เป็นด่านแรกในการวิเคราะห์ attitude ของผู้สมัครได้ก่อนการเรียกสัมภาษณ์

อ้างอิงจาก :คุณธนิษฐา แดงมาศ
ตำแหน่ง : Welfare Manager
ชื่อบริษัท : Tri Petch Isuzu Sales Co.,Ltd.