หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!
สามก๊ก @ Work คัมภีร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป็นโครงการที่บริษัทท็อปกันได้จัดสัมมนากันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1996 แล้ว ผลที่ได้จากการสัมมนา ก็เป็น ที่น่าพอใจของทุกฝ่าย จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเผยแพร่ทาง internet โดยอาศัย technology นี้ ช่วยเปิดเวที แสดงความ คิดเห็น ให้หลากหลายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังอาจเป็นตัวอย่างสำหรับองค์กรต่าง ๆ หรือสถาบันการศึกษานำไปพัฒนา เป็นโครงการฝึกอบรม กันในหมู่คณะ ความเป็นมาของโครงการ/วัตถุประสงค์
ตอนที่ 46 New!
ขงเบ้งเจริญสัมพันธ์ไมตรีที่งานศพจิวยี่


ตอนที่ 09
ซุนเซ็กคิดการใหญ่


ตอนที่ 08
เล่าปี่ครองเมืองชีจิ๋ว


ตอนที่ 06-07
อุบายนางงาม


ตอนที่ 05-06
รวมทัพ 18 หัวเมืองปราบตั้งโต๊ะ


ตอนที่ 04
โจโฉอ้างมอบดาบและหนีตาย


ตอนที่ 03
ตั้งโต๊ะครองอำนาจ


ตอนที่ 02
สิบขันที


ตอนที่ 01
เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย สาบานเป็นพี่น้องกันในสวนท้อ