กลับ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
GC Logistics Solutions Company Limited
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
4 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

26/11/2022
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
1 - 5 ปี
ระยอง
ปริญญาตรี

26/11/2022
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

24/11/2022
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
2 - 6 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

24/11/2022
  • 1(current)