กลับ
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
Preserved Food Specialty Co., Ltd.
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
14 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
10 - 15 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาโท

เมื่อวานนี้
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
60,000 - 80,000 บาท/เดือน
10 - 15 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

24/02/2024
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
5 - 8 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรี

24/02/2024
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
80,000 - 100,000 บาท/เดือน
10 - 15 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรี

23/02/2024
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
5 - 7 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรี

23/02/2024

22/02/2024
  • 1(current)
  • 2