กลับ
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด
PATTAYA AVIATION COMPANY LIMITED.
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด
5 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
1 - 2 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

25/02/2024
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
0 - 3 ปี
สมุทรปราการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

23/02/2024
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด
18,000 - 20,000 บาท/เดือน
2 - 6 ปี
สมุทรปราการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

23/02/2024
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
1 - 3 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรี

21/02/2024
  • 1(current)