กลับ
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
P.S.P. Specialties Co., Ltd.
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ หรือ “คลังน้ำมันสมุทรสาคร” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยมีคนไทยเป็นเจ้าของ ดำเนินธุรกิจทางด้านปิโตรเลียมในการให้บริการจัดเก็บและจัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่บริษัทน้ำมันชั้นนำต่างๆ โดยมียอดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปีละ 3,000 ล้านลิตร และมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใช้ในอุตสาหรรมต่าง ๆ  อาทิ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำมันผสมยาง จาระบี ฯลฯ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตลอดจนได้ให้บริการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ทั้ง ผลิต บรรจุ คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
ด้วยการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องทางบริษัทจึงต้องการเปิดรับบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ ชอบงานท้าทาย เพื่อร่วมงานกับบริษัทจำนวนหลายอัตรา
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10% ของเงินเดือน
 • การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • ค่าเข้ากะ/OT
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางปฏิบัติงานภายใน/ต่างประเทศ
 • ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตร & ทุนการศึกษาพนักงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • รางวัลอายุงานนาน
 • ลาบวช
 • วันลาพิเศษ ลาวันเกิด,ลาปริญญาบัตร,ลาอุปสมบท,ลาเพื่อจัดการงานศพ บิดา/มารดาของพนักงานและคู่สมรสและบุตร
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีๆ ละ 10 วัน (เพิ่มตามอายุงาน)
 • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 • เงินช่วยเหลือกรณีพักรักษาตัวในรพ.
 • เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา/มารดา,คู่สมรสและบุตร
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
76 หมู่ที่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์
034-820-519 # 1746 ,081-8133066
เว็บไซต์
http://www.psp.co.th
5 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
1 - 10 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
2 - 5 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

26/01/2023
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
1 - 5 ปี
กทม. (บางกอกน้อย)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

26/01/2023
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
3 - 10 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

24/01/2023
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
5 - 10 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

24/01/2023
 • 1(current)