กลับ
บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
Vichai Trading (1983) Co., Ltd.
บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

 บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 เราเป็นบริษัทรับออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์แสง  สี เสียง นับตั้งแต่ก่อตั้งมาบริษัทฯ ได้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว จนเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศไทยด้านระบบเสียง ภาพและแสงสว่างพิเศษ

วิสัยทัศน์ของเราคือ การเป็น “ บริษัทที่มีระบบบริการแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี และการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ “

เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และการดำเนินการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครพนักงานที่รักความก้าวหน้าและมีความมุ่งมั่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและเติบโตไปกับเราในตำแหน่งงานดังนี้

สวัสดิการ
 • Car insurance premiums for sales position
 • Company loan
 • Life insurance
 • Long Service Award
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น สำหรับตำแหน่ง Sales
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • รางวัลอายุงาน
 • อบรม-สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ
 • เงินกู้บริษัทฯ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
ข้อมูลของบริษัท

Vichai Group prides itself as the pioneer in the professional AV services industry in Thailand. Established in 1983 by Mr. Kittisak Sopchokchai to continue the legacy of his family’s Audio business, Vichai Trading 1983 was the first company in the country to conduct business as a Professional AV Systems Integrator


For over 30 years, Vichai Trading 1983 has evolved from a small startup company to Thailand’s premiere AV solutions provider. Today, the five companies under Vichai Group provide a complete suite of services for clients in all segments. Our experience in professional AV installation, distribution, and services across industries and markets has deepened our understanding and expertise of AV products and technologies. These experiences, together with our noteworthy project references and excellent customer testament, have proven that Vichai Group is the leading AV specialist in Thailand.

 

หากพูดถึงธุรกิจรับเหมาติดตั้งด้านระบบเสียง ภาพ และแสงแบบครบวงจร ชื่อของ บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด และ บริษัทในเครือมักได้รับการกล่าวขานถึงในอันดับต้นๆ ของประเทศไทยเสมอ ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและองค์ความรู้เดิมจากการดำเนินธุรกิจเครื่องเสียง ซึ่งสืบทอดมาหลายรุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ที่เริ่มก่อตั้งร้านค้าเล็กๆ นำเข้าเครื่องเสียงจากต่างประเทศนามว่า หจก.วิชัยพานิช โดยคุณตรีบุญ และคุณสุรีย์ สพโชคชัย ก่อนที่คุณกิตติศักดิ์ สพโชคชัย บุตรชายคนโตจะเข้ามาสานต่อธุรกิจของตระกูลในปี พ.ศ. 2526 และทำการจดทะเบียนบริษัทในชื่อ บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด เพื่อต่อยอดและริเริ่มธุรกิจรับเหมาออกแบบ และติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual System Integration) นับเป็นบริษัทแรกๆ ในประเทศไทยที่ทำธุรกิจประเภทนี้ และได้รับการยอมรับจากลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเสมอมา


กว่า 30 ปีที่กลุ่มบริษัทวิชัยเทรดดิ้งฯ ยืนหยัดอยู่อย่างแข็งแกร่งในบทบาทของธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจด้วยการนำเสนอสินค้าคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม ตลอดจนการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จนทำให้ได้รับความไว้วางใจในโครงการใหญ่ มาอย่างต่อเนื่อง ก้าวย่างแห่งความสำเร็จนี้ จึงพิสูจน์ได้ว่ากลุ่มบริษัทวิชัยเทรดดิ้งฯ คือผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการธุรกิจระบบโสตทัศนูปกรณ์อย่างแท้จริง

งาน หางาน สมัครงาน บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
พันธกิจของบริษัท

ด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) ในฐานะของผู้ชำนาญงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีล้ำสมัครครบวงจร กลุ่มบริษัทวิชัยเทรดดิ้งฯ จึงพัฒนาองค์กรในทุกด้านเพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำตลอด 30 ปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นการเสาะหาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความถึงพอใจและสร้างความคุ้มค่าการลงทุนแก่ลูกค้า


Vichai Trading 1983 is Thailand’s most experienced AV Systems Integrator. Our mission is to ensure that your AV needs are brought to reality; from consulting and design, installation and project management, to after sales service. With our expert engineering teams, we work across industries to provide our customers with tailored solutions specific to their needs. Always putting our customers’ needs, ;purpose of use, and value for investment at the forefront; our installations are professionally monitored by our experienced project managers for an on-time and on-budget project delivery, ensuring you and AV system that works intuitively and effectively from day one.

งาน หางาน สมัครงาน บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
นโยบายทรัพยากรบุคคล
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
สวัสดิการ :

1. ด้านอาชีพและอนาคตของพนักงาน

โบนัส
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในรูปแบบ Profit sharing โดยแบ่งผลกำไรที่บริษัทได้รับให้กับพนักงานเสมือนทุกคนคือคนสำคัญในครอบครัวของเรา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นกองทุนที่จัดตั้งเพื่อเห็นถึงความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคง ความปลอดภัย และประโยชน์ที่ได้รับทางด้านการออมเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนต่างประเทศ
การให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ให้กับพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาให้เกิดความความรู้และความชำนาญให้เป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 

รางวัลที่ได้จากอายุงาน
เรามีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงานกับบริษัทในระยะเวลาอันยาวนานภายใต้ครอบครัวเดียวกันทุกคนเป็นคนสำคัญ

2.ด้านความเป็นอยู่ของพนักงาน

ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
เราเห็นถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของพนักงานทุกคน ตลอดจนได้ดูแลให้ครอบคลุมสำหรับสำหรับการประกันชีวิตและอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

การตรวจสุขภาพประจำปี
ให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

เงินช่วยเหลือพนักงาน
เรามีสวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน ได้แก่เงินกู้ฉุกเฉิน, ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต 

ท่องเที่ยวประจำปี
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างพนักงาน ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
ข้อมูลติดต่อ
บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
ที่อยู่
6/4 ถนน หัวหมาก แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์
0-2715-0888
เว็บไซต์
https://www.vichai1983.co.thhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100064312620920
7 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
1 - 3 ปี
กทม. (มีนบุรี, วัฒนา, คันนายาว, ลาดกระบัง, ประเวศ, สะพานสูง, บางกะปิ, วังทองหลาง, ลาดพร้าว, สวนหลวง, สัมพันธวงศ์, บึงกุ่ม, คลองสามวา)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เมื่อวานนี้
บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
5 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้

เมื่อวานนี้
บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
2 - 5 ปี
กทม. (ดินแดง, มีนบุรี, บางคอแหลม, วัฒนา, สะพานสูง, หนองจอก, ประเวศ, บางกะปิ, ลาดกระบัง, บางนา, พระโขนง, วังทองหลาง, ลาดพร้าว, สวนหลวง, บึงกุ่ม, ห้วยขวาง, คลองสามวา)
ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
 • 1(current)