กลับ
บริษัท อะกริ แอคเซส คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อะกริ แอคเซส คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อะกริ แอคเซส คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อะกริ แอคเซส คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูกแบบ Smart/Automation Farming ผลิตและจำหน่ายกรีนเฮ้าส์เกษตรขนาดใหญ่ (Tropical Greenhouse) ห้องควบคุมสภาพอากาศ (Clean room) ระบบจัดการน้ำอัตโนมัติ (Irrigation system) ระบบม่านบังแสงอัตโนมัติ (Screen shadig system) ระบบควบคุมและจัดการสภาพอากาศอัตโนมัติ (Climate control system) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกและจัดการฟาร์ม ถังกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและการเกษตรขนาดใหญ่ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาโครงการเกษตรและให้การฝึกอบรมด้านการเพาะปลูกเพื่อให้ฟาร์มประสบความสำเร็จ
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
208 (B1) หมู่ 4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์
080-503-7669
เว็บไซต์
http://www.agrisolutions.asia
1 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

  • 1(current)