กลับ
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY Public Company Limited
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลติดต่อ
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
อาคาร รสา ทู ชั้น10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์
0-2079-0923
เว็บไซต์
http://www.easybuy.co.th/
44 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
สามารถเจรจาต่อรองได้
0 - 2 ปี
กทม. (ราชเทวี)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้

เมื่อวานนี้

เมื่อวานนี้
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน
0 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน + Commission
0 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน
0 - 1 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน
0 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้