กลับ
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
Chia Tai Company Limited
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
ข้อมูลของบริษัท
งาน หางาน สมัครงาน Chia Tai Company Limited
พันธกิจของบริษัท
เจียไต๋มุ่งมั่น คิดค้น และถ่ายทอดนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรม และเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

พันธกิจ:

เจียไต๋ พร้อมสรรค์สร้าง เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการเกษตร คู่ค้า และบุคลากรในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
งาน หางาน สมัครงาน Chia Tai Company Limited
นโยบายทรัพยากรบุคคล
งาน หางาน สมัครงาน Chia Tai Company Limited
ข้อมูลติดต่อ
Chia Tai Company Limited
ที่อยู่
1 Soi Sukhumvit 60, South Phra Khanong District, Phra Khanong, Bangkok, 10260
เบอร์โทรศัพท์
0-2491-8191
เว็บไซต์
http://www.chiataigroup.com
4 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท เจียไต๋ จำกัด
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

29/11/2022
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
1 - 3 ปี
กทม. (พระโขนง)
ปริญญาตรี

29/11/2022
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
2 - 4 ปี
กทม. (พระโขนง)
ปริญญาตรี

29/11/2022
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
2 - 5 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

29/11/2022
  • 1(current)