กลับ
บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
Senses Property Management Co., Ltd.
บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SENSES)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ทุนจดทะเบียน 7.5 ล้าน (ชำระเต็มมูลค่า) เป็นบริษัทในเครือฯ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 10 ปี มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และเติบโตอย่างยั่งยืน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ ฯลฯ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ข้อมูลติดต่อ
บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่
57 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 2105-2106 ชั้นที่ 21 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์
0-2643-7100
เว็บไซต์
https://www.univentures.co.th
2 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
5 - 20 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี

22/02/2024

22/02/2024
 • 1(current)