กลับ
บริษัท เดอะซัน เคมีคอล จำกัด
บริษัท เดอะซัน เคมีคอล จำกัด
The Sun Chemical Co., Ltd.
บริษัท เดอะซัน เคมีคอล จำกัด
6 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท เดอะซัน เคมีคอล จำกัด
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
10 - 15 ปี
กทม. (สวนหลวง)
ปริญญาตรี

23/02/2024
บริษัท เดอะซัน เคมีคอล จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
3 - 5 ปี
กทม. (สวนหลวง)
ปริญญาตรี

23/02/2024
บริษัท เดอะซัน เคมีคอล จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
8 - 10 ปี
กทม. (สวนหลวง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

23/02/2024
บริษัท เดอะซัน เคมีคอล จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

22/02/2024
บริษัท เดอะซัน เคมีคอล จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

22/02/2024
บริษัท เดอะซัน เคมีคอล จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
0 - 3 ปี
กทม. (สวนหลวง)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

22/02/2024
  • 1(current)