กลับ
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Modernform Group Public Co., Ltd.
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

The company originated in 1978 as importer and distributor of furniture fittings and accessories from Europe. Modernform started manufacturing and marketing of office furniture in 1980, and subsequently expanded its business scope to cover residential furniture and kitchen units.By 1990 Modernform Group consisted of altogether 9 business units, of which 5 were marketing units and 4 were manufacturing operations.

All 9 business units were restructured and consolidated under one flagship company, Modernform Group, and subsequently, in January 1992 Modernform Group became a listed company on the Stock Exchange of Thailand.

Modernform targets the middle to upper-end markets and consistently achieves a leading market share in Thailand for office furniture, a continual market share growth in residential furniture and kitchen units, as well as export sales growth.

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ลาบวช
 • วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
 • สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
 • สวัสดิการวันหยุดพิเศษในวันคล้ายวันเกิด
 • ส่วนลดการซื้อสินค้าของบริษัท
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
 • เงินช่วยเหลือสวัสดิการมงคลสมรส
 • โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ข้อมูลติดต่อ
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
699 Modernform Tower, 24th floor, Srinakarindr Road, Suanluang, Bangkok 10250
เบอร์โทรศัพท์
0-2094-9600
เว็บไซต์
https://www.modernform.co.th
29 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
2 - 4 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

วันนี้
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สามารถเจรจาต่อรองได้
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สามารถเจรจาต่อรองได้
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สามารถเจรจาต่อรองได้
2 - 3 ปี
กทม. (สวนหลวง)
ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สามารถเจรจาต่อรองได้
1 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

28/02/2024
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สามารถเจรจาต่อรองได้
0 - 1 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

28/02/2024
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สามารถเจรจาต่อรองได้
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

28/02/2024