กลับ
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
Cybertron Co., Ltd.
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ผู้ให้บริการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาความพร้อมในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ให้ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งบริการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และตอบสนองเมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ภายใต้แนวความคิด Responsive Security

ไซเบอร์ตรอน ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจฝึกอบรม และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) โดยมีขอบเขตการให้บริการทั้งด้านเทคนิค และด้านกระบวนการ ร่วมกับ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด (GEC) ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ เรากำลังค้นหาเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เพื่อร่วมบุกเบิก และสร้างสวรรค์นวัตกรรมในการให้บริการรูปแบบใหม่ ซึ่งคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าสวัสดิการวิชาชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
140/1 อาคาร เคี่ยนหงวน 2 ชั้นที่ 9 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์
093-172-2654
เว็บไซต์
http://www.cybertron.co.thhttp://www.facebook.com/cybertronTHAI
1 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
0 - 3 ปี
กทม. (ปทุมวัน)
ปริญญาตรี

17/03/2023
 • 1(current)