กลับ
บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
Thai-Lysaght Co.,Ltd.
บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

เรามุ่งเน้นการผลิตอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนา

ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ พัฒนาผงสังกะสีออกไซด์ทั้งในรูปแบบผง (Powder) และแบบเม็ด (Granular)
เพื่อรองรับความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกัน ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
4 เกรด โดยผลิตภัณฑ์ล่าสุด คือ Feed Grade ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก FAMI-QS
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
ข้อมูลติดต่อ
บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
ที่อยู่
54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์โทรศัพท์
0-2643-7111
เว็บไซต์
https://www.thai-lysaght.co.th
1 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
10 - 20 ปี
พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

28/02/2024
 • 1(current)