กลับ
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
i+MED Laboratories Co.,Ltd.
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
          บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้นำทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริหารงานโดยทีมงานบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพเฉพาะด้านการบริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพเฉพาะด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test) เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพมาตรฐานความถูกต้อง แม่นยำในการเป็นผู้รับจ้าง ช่วยการบริการตรวจวิเคราะห์ของโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานทางห้องปฏิบัติการของผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
697 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์
0-2692-5244
เว็บไซต์
http://www.imed.co.th/index.htm
1 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
5 - 10 ปี
กทม. (สวนหลวง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

28/09/2022
 • 1(current)