กลับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut University of Technology Thonburi School of Information Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เกี่ยวกับบริษัท
King Mongkut’s University of Technology Thonburi is one of leading technology academy in Thailand, focusing on teaching and researching in engineering & technology as well as serving industrial.
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าทำฟัน
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันอุบัติเหตุ
ข้อมูลติดต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อยู่
126 Pracha Uthit Road, Bangmod, Tungkru, Bangkok, 10140
เบอร์โทรศัพท์
0-2470-8082, 0-2470-8081
เว็บไซต์
https://www.kmutt.ac.th/
31 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
25,000 - 30,000 บาท/เดือน
1 - 3 ปี
กทม. (ทุ่งครุ)
ปริญญาโท

วันนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
30,000 - 50,000 บาท/เดือน
5 - 20 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
18,000 - 30,000 บาท/เดือน
0 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
0 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาโท

วันนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20,000 - 40,000 บาท/เดือน
1 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้