กลับ
มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ)
มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ)
Greenpeace SouthEast Asia Foundation
มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ)
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
1371 Capital Building, 1 Floor, Phahonyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400
เบอร์โทรศัพท์
0-2357-1921
เว็บไซต์
https://www.greenpeace.org/thailand/
1 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

  • 1(current)