กลับ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
Thai Public Broadcasting Service ( Thai PBS )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับบริษัท

Thai Public Broadcasting Service (TPBS) / องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ไทยพีบีเอส
เกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เริ่มออกอากาศ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ทำหน้าที่สื่อสาธารณะที่เป็นอิสระทั้งจากอำนาจทางการเมืองและทุนธุรกิจ เป็นสื่อที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ โดยยึดมั่นในพันธกิจที่มุ่งให้ความรู้และสร้างปัญญาแก่สังคม ไทยพีบีเอสเป็นสถานีแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้วางระบบการผลิตรายการโทรทัศน์ภายในสถานีเป็นระบบดิจิตอล High Definition (HD) โดยใช้กระบวนการผลิตด้วยระบบ File-Based Workflow ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถรักษาคุณภาพของภาพและเสียงให้มีความสมบูรณ์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงส่งสัญญาณรายการให้ผู้ชมทางบ้าน


สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
ข้อมูลติดต่อ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ที่อยู่
145 Viphavadi Rangsit Rd., Talat Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210
เบอร์โทรศัพท์
0-2790-2785
เว็บไซต์
http://www.thaipbs.or.th
5 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
สามารถเจรจาต่อรองได้
10 - 15 ปี
กทม. (หลักสี่)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

27/11/2023
  • 1(current)