กลับ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
Thailand Automotive Institute
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
เกี่ยวกับบริษัท
สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรอิสระซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ให้สอดคล้องกับทิศทางของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต
 สถาบันยานยนต์ก่อตั้งมาแล้วกว่า 20 ปี โดยมีการพัฒนาคู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสถาบันยานยนต์มีการให้บริการภายใต้พันธกิจต่าง ๆ ดังนี้
• เป็นศูนย์ข้อมูลและความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
• ให้บริการงานด้านทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบรับรองและการพัฒนานวัตกรรม
• พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
• พัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการทำวิจัยและพัฒนา
• ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาค สถาบันยานยนต์มีแผนการขยายงานในอีกหลายส่วน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระบบราง และอากาศยาน เพื่อพัฒนาให้สถาบันยานยนต์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและทันต่อยุคสมัย
 สถาบันยานยนต์ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ พร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไปด้วยกันมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับองค์กร ทั้งนี้สถาบันยานยนต์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาขีดความสามารถ โดยมีการส่งไปดูงานและอบรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะสายงานแก่บุคลากรในองค์กรอีกด้วย

ข้อมูลติดต่อ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
ที่อยู่
655 Soi 1 Bangpoo Industrial Estate Moo 2, Sukhumvit Km.34 ,Bangpoo Mai, Muang samutprakarn, Samutprakarn 10280
เบอร์โทรศัพท์
0-2712-2414 ต่อ 6016 (กล้วยน้ำไท), 0-2324-0710 ต่อ 310 (บางปู)
เว็บไซต์
http://www.thaiauto.or.th
7 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
สามารถเจรจาต่อรองได้
0 ปี
สมุทรปราการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันนี้
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
สามารถเจรจาต่อรองได้
0 - 5 ปี
กทม. (คลองเตย)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
สามารถเจรจาต่อรองได้
0 - 5 ปี
กทม. (คลองเตย)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
  • 1(current)