กลับ
Advanced Info Service PLC. (BP2)
Advanced Info Service PLC. (BP2)
Advanced Info Service PLC. (BP2)
Advanced Info Service PLC. (BP2)
เกี่ยวกับบริษัท
Over the course of 31 years of providing telecommunication infrastructure to Thai society, starting in 1990 under collaborative contract or concessionaires, AIS was granted the right to utilize state frequencies under the 25-year Built-Transfer-Operate (BTO) agreement. In 2010, the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), the government agency regulating broadcasting and telecommunication, was established and tasked with granting spectrum licenses. The licensing scheme, which is a major turning point for the telecommunications industry in Thailand, supports fair competition as well as the development of new technologies.

AIS remains committed to its vision of “To become the most-admired Digital Life Service Provider in
Thailand” through the following missions:

Vision
“Deliver superior products and services that enrich people’s daily lives and
improve enterprise capabilities and efficiency.”

Missions
•    Enhance customer intimacy through the best customer experience.
•    Drive entrepreneurship and employees’ professionalism, and promote a positive, lively and agile work culture.
•    Build win-win growth for all stakeholders.

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
414 AIS Tower 1, 13th Floor, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400
เบอร์โทรศัพท์
เว็บไซต์
5 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

Advanced Info Service PLC. (BP2)
สามารถเจรจาต่อรองได้
2 - 12 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
Advanced Info Service PLC. (BP2)
15,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission
0 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
มัธยมศึกษา

วันนี้
Advanced Info Service PLC. (BP2)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน
0 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันนี้
Advanced Info Service PLC. (BP2)
สามารถเจรจาต่อรองได้
10 - 15 ปี
กทม. (พญาไท)
ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
Advanced Info Service PLC. (BP2)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน
1 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เมื่อวานนี้
 • 1(current)