Back
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok Commercial Asset Management Company Limited
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
About Company

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)  เป็นหนึ่งในองค์กรของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ง  NPL  และ  NPA  เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของรัฐที่มีเครือข่ายทั่วทุกภาค  24  สำนักงาน  มีความมั่นคง  สวัสดิการดี   มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะให้เป็นมืออาชีพ   ตลอดจนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่พนักงานให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ   ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน   คุณสมบัติ  ดังนี้ 

ข้อมูลติดต่อ
Bangkok Commercial Asset Management Company Limited
Place
99 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone
0-2267-1900 Ext.2703-2709
Website
http://www.bam.co.th
20 jobs
from this company
Job Location
Job Field


Today

Today
  • 1(current)
  • 2
  • 3