ผู้จัดการสาขา ประจำพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ด่วน)

Land and Houses Bank Public Company Limited
Financial/Banking/Securities
Yesterday
Job Description
About Company
Financial/Banking/Securities
Yesterday
Basic Requirements
Full Time
7 - 20 Year
Bangkok
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable + Commission

Responsibilities

1. จัดทำ นำเสนอกลยุทธ์ ด้านการบริการ ให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่า และ Refer ลูกค้ารายใหม่ 

2. จัดทำ นำเสนอกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงานของสาขาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ์ทางการ (Market Conduct)

3. ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐานการให้บริการ และเป็นไปแบบ Human Touch เช่น รู้จักและเข้าใจลูกค้า, ค้นหาความต้องการของลูกค้า, สร้างความประทับใจในการบริการ, แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

4. ให้บริการธุรกรรมต่างๆ ของธนาคาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ให้บริการเปิดบัญชี, รับฝาก-ถอน, ทำบัตร ATM, รับชำระเงินกู้, รับชำระค่าสินค้าและบริการ, จำหน่ายตราสารการเงิน, ให้บริการโอนเงิน, แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ให้บริการอื่นๆ ตามคำขอของลูกค้า ฯลฯ

5. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการด้านเงินฝาก สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 

6. เสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Cross Sell) ตามกฎเกณฑ์ทางการ (Market Conduct) และแสวงหายอดเงินฝาก/สินเชื่อ/รายได้ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ตามเป้าหมาย (Refer) ที่ได้รับ 

7. สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าที่มาใช้บริการ อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้า, เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า,ตอบสนองความต้องการของลูกค้าฯลฯ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และ Refer ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

8. ปฏิบัติงานด้านบรรจุ/ตรวจนับเงินสด และเปลี่ยนกล่องเงิน ATM  

9. ตรวจนับ และรับ-ส่ง เงินสดระหว่างสำนัก/สาขา/ศูนย์เงินสด ร่วมกับพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอีก 1 คน

10. ปฏิบัติงาน ณ.สิ้นวัน ตามคู่มือปฏิบัติงาน เช่น ตรวจทานสลิปประจำวัน การกระทบยอด ฯลฯ 


Requirements

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
2. มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (Single License) และใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครบทุกประเภท (นว.และ นช.)
4. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคาร ความรู้ในเชิงธุรกิจ และการตลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
วรรณพร รุ่งเรือง 

E-Mail : WannapornR@lhbank.co.th

เบอร์โทร 064-184-3530


Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Fuel/transportation fees
- Telephone bill allowance
- 5-day work week
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party

Land and Houses Bank Public Company Limited
Land and Houses Bank Public Company Limited
About Company

LH BANK
We are Family

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together


Land and Houses Bank Public Company Limited
Location
No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
Contact person
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Telephone
0-2359-0299 Fax 0-2343-8794