รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
15/08/2022
Basic Requirements
Full Time
0 - 5 Year
Bangkok (Pranakorn)
Bachelor's Degree
Negotiable

Responsibilities
วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ, พัฒนาโปรแกรม,จัดทำคู่มือการพัฒนาระบบ

Requirements
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้ด้วยภาษา ASP/ASP.Net C#,VB
  • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและสามารถจัดการด้วย MS-SQL
  • มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาเว็บเพจด้วย HTML, HTML5, CSS, JavaScript, jQuery ตามมาตรฐานสากล
  • สามารถจัดการข้อมูลในรูปแบบ XML ,API หรือ JSON ได้
  • มีประสบการณ์ใน Web Developer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ

The Deves Insurance Public Company Limited
The Deves Insurance Public Company Limited
About Company

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 ทำงานเป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเลขที่ 173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ย้ายจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มาดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยหลักการ "คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี" เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200

นอกจากการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในระยะแรก ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายกิจการรับประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป รับประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี 2518 และขยายกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึ่งมีแบบกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางแก่ทุกประเภทของภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ได้เปิดบริการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532

The Deves Insurance Public Company Limited
Location
97, 99 Deves Insurance Bldg., Ratchadamnoen Klang Road, Borwornnives, Phranakorn, Bangkok 10200
Contact person
Khun Navarat Teekhasaenee/ Khun Utis Phuangsri
Telephone
0-2080-1599 # 8368 Fax 0-2629-4221