เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (Merchandiser)

VK INNOVATIONS CO., LTD.
Urgently Required!
Today
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Today
Basic Requirements
Full Time
2 - 3 Year
Bangkok (Thonburi)
Bachelor's Degree
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
 • จัดทำ Production plan ให้ทุกแผนก เพื่อทำการกำหนด lead time ในการผลิตให้สามารถส่งสินค้าได้ทันกำหนดเวลา
 • ควบคุม ตรวจสอบ Production ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • ประสานและดูแลงานจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมสินค้า Stock On Hand ทั้งหมดในโรงงานและ ส่ง Stock update ให้ลูกค้าเพื่อทำการเรียกสินค้าเข้า
 • ติดต่อประสานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ดีไซน์เนอร์,ลูกค้า,คู่ค้า เป็นต้น
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริการ โฆษณา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Merchandise, Marketing หรือธุรกิจด้านแฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่องานสูง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี และมีใจรักการให้บริการ
 • ถนัดในการใช้ Microsoft Office ได้อย่างดี (โดยเฉพาะด้าน Excel และตัวเลข)
 • ทักษะการประสานงาน พูดคุยติดต่อกับลูกค้า,คู่ค้าได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ***เริ่มทำงานได้ทันที/ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**** 


Welfare and Benefits
- Social security
- Annual trip or party
- Attendance bonus or other special compensation
- Performance/results-based bonus

VK INNOVATIONS CO., LTD.
VK INNOVATIONS CO., LTD.
About Company
Director or Owner
1.คุณศิริกุล ตติยวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผู้บริหาร
2.คุณดวงฤทัย ตติยวงศ์ไพบูลย์
รองกรรมการผู้บริหาร

VISION

VK jeans มุ่งมั่นในการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นคุณภาพดีในราคาที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค เราให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมการผลิต โดยไม่ละทิ้งซึ่งความประณีตและความใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดของสินค้า เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งในผู้นำของการผลิตแบบ OEM (Original Enquiry Manufacturer) ในแถบเอเชีย และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตแบบ ODM (Original Design Manufacturer) ต่อไป

MISSION
 • เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าที่คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพสินค้าในราคาที่เหมาะสม
 • พัฒนามาตรฐานของสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งมองหาโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆทางด้านนวัตกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง
 • มีความยืดยุ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์และเป็นผู้ผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์
VK INNOVATIONS CO., LTD.
Location
48, 50, 52, 54, 56, 126, 128, 130 Soi Taksin 13, Taksin Rd. Samre, Thonburi Bangkok 10600, Thailand 10600
Contact person
คุณดวงฤทัย
Telephone
0-2860-7770– 4 ต่อ253 Fax 0-2438-9929